O podjetju

 

LEBE d.o.o. sestavljamo posamezniki, ki imamo znanja in izkušnje z različnih področij. Imamo  inženirsko znanje s področja projektiranja, nadzora, izvedbe in dobave opreme in orodja za industrijo in mehanične delavnice, s področja varjenja umetnih mas ter vodenja projektov.

Širok spekter naših znanj in poznavanja različnih strokovnih področij nam omogoča organiziranje in vodenje celotne investicije – od priprave, projektiranja, gradnje, dobave opreme, predaje in vzdrževanja vseh vrst objektov, delavnic, prizidkov, obnov…

Naši strokovnjaki sodelujejo pri vseh fazah investicijskega procesa. Strokovno in organizacijsko obvladujemo najzahtevnejše projekte, kar zmore samo ekipa kompetentnih strokovnjakov iz strojne in gradbene stroke. Za izvajanje zahtevnejših projektov se povezujemo z različnimi podjetji in oblikujemo projektne skupine, v katere po potrebi vključujemo tudi zunanje strokovnjake.

Našim strankam nudimo optimizacijo stroškov, enostavno komunikacijo in garancijo za celoten projekt na enem mestu. Ne prelagamo odgovornosti na druge – kvalitetno izvedemo del ali celoten projekt.

Lep pozdrav

Ekipa LEBE D.O.O.

Prednost:

Inženirsko znanje s področja projektiranja, nadzora, izvedbe, in dobave opreme in orodja za industrijo in mehanične delavnice, s področja varjenja umetnih mas ter vodenja projektov.