Gradbeništvo

V podjetju LEBE d.o.o. nudimo gradbene storitve.

 

  • Vodenja projektov

     

  • Izvajanju nadzora

     

  • Izvajanju gradbenih del

     

Vodenje gradbenih projektov

Vodenju gredbenih projektov pristopamo kot del svetovalnega inženiringa. Nastopamo kot vez med investitorjem in izvajalci. Skrbimo za kakovostno, stroškovno učinkovito in terminsko usklajenost izvedbe projekta.

Gradbeni nadzor

Preverjamo ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo.  Skbimo za ustrezno kakovost izvedenih del in vgrajenih gradbenih proizvodov in materialov. V podjetju LEBE d.o.o. nudimo izvajanje gradbenega nadzora na področju nizkih gradenj, ki zajemajo gradnjo cest, kanalizacij, zunanjih ureditev, sanacij plazov in vseh vrst podpornih konstrukcij (armirano betonski zidovi, kamnite zložbe,…).

Inženirski objekti

Večletne iskušnje pri izgradnji inženirskih objektov nam omogočajo samostojno izvedbo tudi najzahtevnejših projektov.  Podporo lastnemu  inženirskemu  znanju  nudi  izkušena operativna ekipa gradbincev. Zagotovilo za kakovostno izveden projekt.

Energetske sanacije

Izvajamo energetske sanacije na področju induvidualnih hiš in sodelujemo pri urejanju potrebne dokumentacije za črpanje sresdstev Eko sklada.  Izvedba fasade znatno vpliva na kakovost bivanja v hiši.  S kakovostno izvedbo energetske sanacije onemogočimo toplotne mostove ter poskrbimo za stroškovno učinkovito izoliranost objekta.

Urejanje okolja

♦ asfaltiranje  ♦ tlakovanje  ♦ kamnite izložbe  ♦ izkopi

Z visoko stopnjo organiziranosti in lastnim kadrom pristopamo enako; tako manjšim kot tudi večjim projektom.  Kakovostno bomo uredili okolico vaše hiše, vikenda ali poslovnega objekta. Vašo nepremičnino zaščitili pred plazovi, radovednimi pogledi in ji dodali prijetnejše okolje ali pa ji naredili ustrezen prostor za gradnjo.

Gradnja Hiš

Izvajamo gradnjo hiš do vključno III. gradbene faze.

I. GRADBENA FAZA

♦  pripravljalna dela na gradbišču  ♦  zakoličbo objekta    izkop gradbene jame ter    izvedbo temeljev in/ali temeljne plošče

II. GRADBENA FAZA

♦  Izdelavo kletne plošče pri objektih, ki so podkleteni.

III.GRADBENA FAZA

♦  izvedbo konstrukcijskih gradbenih del vseh etaž in podstrešja  izvedbo strešne konstrukcije  izvedbo krovskih del

Save